De tarieven voor uitvaarten, huwelijks- en jubileumvieringen (stipendia) worden jaarlijks door het bisdom vastgesteld.
Voor 1 januari 2023 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

huwelijks- en uitvaartdienst (incl. avondwake)  € 690
jubileumdienst € 345
dienst in crematorium of begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst € 460
doop/eerste communie/vormsel:
kerkbijdrage excl. kosten werkboek en dergelijken
€ 156
advies kerkbijdrage € 156

Aan degenen die deelnemen aan de actie Kerkbalans wordt op deze tarieven de feitelijke parochiebijdrage van de afgelopen drie jaar in mindering gebracht tot een maximum van het stipendium van de viering.

De bijdrage voor een intentie is € 12,00.

Het kan zijn dat de hier genoemde tarieven onderhevig zijn aan verandering. Voor een actueel overzicht van tarieven kunt u contact opnemen met de penningmeester van de parochie via het algemene contactformuler. Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar de rekening van de desbetreffende parochiekern.