Op de rand van Brabant en Zeeland ligt onze parochie. Zand en klei, polders en bossen bepalen het landschap. De vier parochiekernen liggen aan weerszijde van het Schelde-Rijn Kanaal, de druk bevaren waterweg tussen Rotterdam en Antwerpen. Vroeger heette deze waterweg "De Eendracht". Aan beide kanten van De Eendracht zijn vier verschillende kernen met ieder zijn eigen identiteit één parochie.
De parochie behoort tot het bisdom Breda.

De Sint Christoffel Parochie werd op 1 juli 2008 opgericht door samenvoeging van vier bestaande parochies: de H. Quirinus van Halsteren, H.Antonius van Padua van Lepelstraat, Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Tholen en de H. Willibrordus van Oud-Vossemeer. Dit zijn nu de vier parochiekernen van onze parochie.

 De oorsprong van de parochie ligt in de Middeleeuwen.

In 1253 is er al sprake van een parochie in Halsteren. Het verzorgingsgebied van deze parochie liep van Lepelstraat tot het eiland Tholen.  Op het eiland Tholen is het goed te zien dat er in de Middeleeuwen een bloeiend kerkelijk leven was. De monumentale kerken uit die periode zijn daarvan de stille getuigen. De Hervorming in de 16e eeuw heeft het kerkelijk landschap in onze streek grondig gewijzigd. Op Tholen werden de katholieken een kleine minderheid en in Brabant stond het katholieke geloofsleven onder druk: de tijd van de schuilkerken brak aan.

Van 1648 tot 1795 hadden de katholieken binnen onze huidige parochiegrenzen één kerkelijke organisatie: de schuilkerk van Lepelstraat en de naastgelegen pastorie waren toen het pastorale middelpunt van de hele regio. Zodra het kon, richtten de katholieken weer parochies op: Tholen in 1795, Halsteren en Lepelstraat in 1830, Oud-Vossemeer in 1858.

Het verhaal van zijn leven is wijd en zijd bekend, binnen en buiten de kerken. Zonder het te beseffen, droeg hij als veerman Christus over het water. Een passende patroon voor een parochie die aan beide zijden van het brede Schelde-Rijnkanaal ligt, één van de drukst bevaren waterwegen van de Benelux. Onze parochie wil de naam en de persoon van Christus uitdragen en zich spiegelen aan Christoffel: levend uit geloof, dienstbaar aan de mensen!