De Sint Christoffel is opgebouwd uit vier kerken, die ieder in een andere plaats staan.

Iedere kerk van de Sint Christoffelparochie is het centrum van een parochiekern. De parochiekern heeft de naam van de plaats waar de kerk staat.

Hier kun je  alles lezen over de geschiedenis van de kern, het gebouw en nog meer: