Sint Christoffel is een bekende figuur, zowel binnen als buiten de kerken. Toch is hij, historisch gezien, inchristoffel nevelen gehuld. In de 6e eeuw wordt Christoffel vermeld als iemand uit het verre verleden, uit de tijd van grote christenvervolging omstreeks A.D.250. Het verhaal van Christoffel heeft echter de eeuwen getrotseerd en al die tijd inspiratie geboden.

Sint Christoffel heette oorspronkelijk Reprobus. Hij was als jonge man al groot en sterk, een echte reus. Hij besluit om alleen de machtigste en sterkste koning op aarde dienen.

Maar de koning die hij ging dienen was bang voor de duivel, dus de duivel was machtiger dan de koning. Reprobus ging dus voor de duivel werken. Maar de duivel was bang voor Christus: hij verstijfde van schrik toen hij langs de weg een kruisbeeld zag. Christus is dus machtiger dan de duivel.

Daarom wilde Reprobus voor Christus gaan werken. Maar hoe kon hij Hem vinden? Hij ging op zoek en kwam bij een monnik. De monnik zei: “Ga naar de woeste rivier en help mensen oversteken met je grote, sterke lichaam. En misschien kom je dan wel Christus tegen.” Reprobus deed wat de monnik had gezegd en zette dag in dag uit mensen over met een boomstam als stok.

Op een avond werd hij geroepen. Pas na drie keer zag hij een kind voor zijn deur staan. Het kind vroeg: “Kun je mij naar de overkant dragen?”. Reprobus pakte zijn stok, nam het kind op zijn schouders en liep de rivier in. Het water steeg en het kind werd zo zwaar dat Reprobus bijna verdronk. Uitgeput kwam hij aan de oever. Reprobus zette het kind neer. Hij zei: “Wat was jij zwaar, het leek wel of ik de hele wereld gedragen heb”. Het kind antwoordde: “Je hebt niet alleen de wereld gedragen, maar ook degene die de wereld gemaakt heeft”.

Daarop duwde het kind hem onder water en doopte hem. Vanaf die dag heette Reprobus Christoffel. Dit betekent: "hij die Christus draagt."

Onze parochie, gelegen aan beide zijden van een druk bevaren waterweg, wil de naam en de persoon van Christus uitdragen en op haar eigen wijze een Christoffel zijn, levend uit geloof, dienstbaar aan mensen.