De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je kunt dit hier nalezen.

Alle afzonderlijke instellingen die bij de de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland horen en die het algemeen nut beogen, zijn aangewezen als ANBI.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Kijk hiervoor onder het kopje "Jaarlijkse parochiebijdrage en belastingaftrek"

 

De Sint-Christoffelparochie heeft via het Bisdom Breda ook een ANBI status. U kunt meer informatie over de ANBI status van de Sint Christoffel parochie hier vinden.