Ligging

Lepelstraatse begraafplaats

Het parochiekerkhof ligt op de hoek van de Kruisweg en de Lepelstraatseweg. Het is niet bekend wanneer deze plaats als kerkhof in gebruik genomen werd. De nabijheid van de Celse Hoeve doet vermoeden dat dit al vóór 1870 het geval was.

Het kerkhof heeft een bijzondere uitstraling door het vele groen, de grote coniferen en beukenhagen, de vele fraaie grafmonumenten. Het is zichtbaar dat er veel tijd en zorg wordt besteed aan dit kerkhof. Dit heeft er ook toe geleid dat het op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst. Dankzij de inzet van vrijwilligers uit de Lepelstraatse gemeenschap is het mogelijk deze plaats van religieuze eerbied en schoonheid te onderhouden en daarmee aan veel nabestaanden troost te bieden.

Niet alleen inwoners van Lepelstraat kiezen voor dit kerkhof als hun laatste rustplaats. Vanuit een ruime kring om Lepelstraat heen worden overledenen hier aan de aarde toevertrouwd.

De laatste jaren zijn er door vrijwilligers twee bijzondere elementen toegevoegd. In 2008 werd een afscheidskapel gebouwd, die door de bisschop van Breda, mgr. van den Hende, op 21 juni is ingezegend. En in de zomer van 2009 werd het naastgelegen bosje verrijkt met een Lourdesgrot, die op 15 augustus met een korte gebedsdienst in gebruik werd genomen. Oude grafmonumenten die vanwege hun historische en kunstzinnige kwaliteit bewaard worden, hebben in dit bos een mooie plaats gekregen.