De H.Antonius van Paduakerk heeft veel vrijwilligers die allerlei taken vervullen: in de liturgie, de catechese, de administratie en het onderhoud.

In maandelijkse bijeenkomst van de de PKC (Parochie Kern Commissie) zijn de verschillende werkgroepen vertegenwoordigd. Het is de plaats waar informatie wordt uitgewisseld, nieuwe initiatieven worden genomen en de gang van zaken wordt geƫvalueerd. Deze PKC is tevens het plaatselijke klankbord van het Parochiebestuur van de Sint Christoffel Parochie.

VRIJWILLIGERS:

Koren:

- Gemengd Koor 'Samen Sterk'

- Dameskoor

- Kinderkoor

Kosters

Acolieten en Misdienaars

Klusgroep

Kerkhofgroep

Secretariaat

Werkgroep Avondwake

Werkgroep Bloemversiering

Werkgroep Kerkbalans

Werkgroep Antoniusnoveen

Werkgroep E.H. Communie

Werkgroep Gezinsvieringen