geschiedenis kerkgebouw

P1000317stukDe verering van de heilige Antonius van Padua ontstond in de schuil- en later de schuurkerk die gelegen was in het toenmalige gehucht Lepelstraat. De schuurkerk werd in 1675 gebouwd en in 1760 vervangen door nieuwbouw. Toen Halsteren en Lepelstraat afzonderlijke parochies werden in 1830 werd de schuurkerk de parochiekerk van Lepelstraat. In 1834 werd de kerk ingrijpend verbouwd en verfraaid.

 

De neo-gotische Antoniuskerk, zoals we die nu kennen, is gebouwd in 1873-1875 als vervanging van de voormalige schuurkerk. Op 12 september 1875 is de kerk geconsacreerd. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de toren opgeblazen door de Duitsers, een groot deel van de kerk raakte vernield. De kerk is daarna herbouwd in neo-romaanse stijl, zonder toren.

In de kerk is een maquette van de kerk in volle glorie, met de toren zoals die tot oktober 1944 het kenteken van Lepelstraat was.

 

H. Antonius

P1000323De kerk bezit meerdere beelden van de heilige Antonius van Padua:

  • één houten beeld boven het Antoniusaltaar, vooraan links in de kerk
  • éen in de Antoniuskapel achterin de kerk, de plaats waar de offerkaarsen worden gebrand.
  • één gepolychromeerd gipsen beeld dat tijdens de Antoniusnoveen bij het huidige altaar wordt geplaatst.

In de kerk zijn diverse vaandels aanwezig, die vroeger tijdens de processie werden meegedragen.

 

 Ex voto's

P1000307De kerk heeft een aparte Antoniuskapel, waar ook Ex voto's zijn te bewonderen. Dit zijn aandenkens uit dankbaarheid van gelovigen, die na het bidden tot Antonius hun gebed verhoord wisten.

 

 

 

De Ex voto's zijn uit de 19e en 20e eeuw. Vaak is aan de Ex Voto zelf te zien welke gebeden men tot de heilige Antonius had gericht.

We zien afbeeldingen van kinderen, van schapen en varkens, van ogen, armen en benen, en vooral veel harten.

 

 

 

 

 

 

interieur

P1000313Achterin de kerk boven de ingang hangt een schilderij van de heilige Sebastiaan, die met pijlen wordt doorboord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na binnenkomst in de kerk is links een Mariakapel, de voormalige doopkapel.

Rondom zijn aan de muren van de kerk de kruiswegstaties te vinden. De kruisweg bestaat uit gebeeldhouwde staties, afkomstig uit de kerk van Borgvliet bij Bergen op Zoom. Ze zijn prachtig geìntegreerd in het kerkinterieur. Vóór in de kerk is een doopvont en rechts daarvan een Maria/altaar.

P1000305

De kerk heeft een eigen rouw-kapel, iets dat vrij uitzonderlijk is voor een kerk van deze tijd.

buitenkapel

Links voor de kerk is buiten een kapel te vinden, die ook gewijd is aan de heilige Antonius van Padua. Overdag worden hier door gelovigen regelmatig kaarsjes aangestoken.

P1000234