De Nederlandse bisschoppen hebben per 25 september jl. onder andere tot het volgende besloten:

 • De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt los gelaten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan
  worden.
  • Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats, als bij het lopen door de kerk !
 • Vooraf opgeven en registeren om bij een viering aanwezig te zijn, is niet meer nodig.
 • Volkszang is weer toegestaan.
  • Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor
   koren en zangensembles volgen.
 • De communie kan weer met de (vooraf gereinigde) hand of nog steeds met het eucharistisch pincet worden uitgereikt.
  • Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd.
 • De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd.
  • Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.