In het weekend van 28 en 29 september 2021 is van de kansel het volgende bericht uitgesproken:

Kanselbericht parochies St Anna en St Christoffel
weekend 28 en 29 augustus 2021

 

Geachte parochianen,

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team.

Pastor Sebastian Chazhoor heeft een nieuwe pastorale functie aanvaard. Met ingang van 1 oktober wordt hij geestelijk verzorger in verschillende verpleeghuizen in de Kempen, in het bisdom Den Bosch. Dit betekent dat hij afscheid van onze parochies gaat nemen.
Vanaf 1 oktober is pastor Sebastian geen lid meer van het pastoraal team van onze parochies. Wel mogen we de komende maanden nog een beroep op hem doen voor de verzorging van zondagsvieringen. Zolang Sebastian nog in Steenbergen woont zal hij als priesterassistent vieringen in onze kerken blijven verzorgen. Dat betekent dat we hem de komende maanden nog regelmatig als voorganger tegenkomen. Echt afscheid van Sebastian nemen we pas wanneer hij gaat verhuizen. Dat moment is nu nog bekend.

Acht jaar geleden werd pastor Sebastian in onze parochies als priester benoemd. Hij heeft met veel voldoening in onze parochies kunnen werken. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet bij ons, en we vinden het jammer dat we afscheid van hem moeten nemen, maar we respecteren zijn keuze. Sebastian Chazhoor keert terug naar de categoriale zielzorg in verpleeghuizen. Het is een pastorale taak waar hij als priester in begonnen is en die hem dierbaar is gebleven. Parochiebestuur en pastoraal team wensen hem van harte alle goeds in zijn nieuwe functie.

De nieuwe functie van pastor Sebastian is pas onlangs bekend geworden.

Het pastoraal team en de parochiebesturen spreken nog met het bisdom over de vacature die ontstaat. We houden er rekening mee dat de lege plaats in het team niet snel kan worden ingevuld.
Pastoor De Kort en pastoraal werkster Lenie Robijn zullen taken van pastor Sebastian Chazhoor overnemen. Over de nieuwe taakverdeling in het pastoraal team zullen we u nog informeren.


Van harte hopen we dat u met uw inzet en uw gebed de voortgang van het pastoraat in onze parochies blijft steunen.